تماس با ما

جلسه بررسی مشکلات مدارس اقبالیه

جلسه بررسی و پیگیری مشکلات مدارس اقبالیه با حضور مسئولین شهری و مسئولین آموزش و پرورش در دفتر امام جمعه برگزار شد.

در آغاز حضار جلسه با بیان پاره ای از توضیحات در خصوص مدارس اقبالیه به بررسی مشکلات موجود در مدارس اقبالیه پرداختند.

کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و کمبود فضا بخصوص در هنرستان ها از موارد بررسی شده در این جلسه بود.

ارتباط پیامکی

نکات شهروندی

آیا فکر کرده اید که هزینه های ساخت فضاهای سبز ، بازیگاههای کوچک  محلی، جدول گذاری ، آسفالت کوچه ها ومعابر ، رفت وروب وجمع آوری زباله ها، احداث ایستگاهای آتش نشانی ، و... ازکجا تامین می شود سهم شما ازتامین بودجه این پروژه ها چقدر است ؟

پیامک رجعت